Cestovní doklady

Aktuality
Cestovní doklady

Cestovní doklady

18.7.2018

Uvádíme pro Vás další díl našeho volného seriálu o informacích k cestování: CESTOVNÍ DOKLADY

S jakým cestovním dokladem mohu vycestovat v rámci EU a naopak jaký cestovní doklad potřebuji k cestě mimo EU? 
Cestování do zahraničí je dnes jednodušší, než bylo před lety. Stačí koupit letenku nebo sednout do auta, vlaku či autobusu, přibalit platební kartu a můžete vycestovat. Víte však, jak je to s doklady? Kam všude potřebujete cestovní pas, kde o něj požádat a kolik vás jeho vydání bude stát?  Pokud plánujete cestu do některého ze států EU nebo do zemí Schengenského prostoru, pro překročení hranic vám postačí pouze platný občanský průkaz v odpovídajícím formátu a to i pro děti. Občanský průkaz lze použít jako cestovní doklad k cestám i do některých států, které nepatří do Evropské unie nebo do Schengenského prostoru a jedná se o tyto státy: (Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Island, Albánie, Bosnay a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonie, Moldavská republika a Srbská republika) - před využitím občanského průkazu jako cestovního dokladu pro cestování do výše uvedených zemí Ministerstvo vnitra důrazně doporučuje ověřit možnost využití konkrétního typu občanského průkazu (zejména občanského průkazu bez strojově čitelných údajů), jakož i  minimální vyžadovanou dobu zbývající do konce jeho platnosti, dotazem na velvyslanectví jednotlivých shora uvedených států, případně dotazem na Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

Chystáte-li se ovšem do státu mimo EU, Schengenský prostor a vyjmenované vyjímky, „občanka“ vám stačit nebude. Zde je zapotřebí mít cestovní pas. Jestliže se tedy letos chystáte na dovolenou do zahraničí, myslete na své doklady včas, zkontrolujte si jejich platnost a ověřte si na zastupitelském úřadě daného státu, jakou minimální dobu platnosti cestovního pasu vyžaduje. Některé státy vyžadují delší minimální dobu platnosti cestovního dokladu ještě po návratu z dovolené, obvykle 6 měsíců (Egypt, Turecko, Tunisko). Tyto informace by vám měla podat i pořádající cestovní kancelář.

Pokud i na poslední chvíli zjistíte, že váš pas už není platný, můžete požádat o jeho rychlejší vystavení. Za to si však připlatíte.

Mám děti zapsané v OP, stačí to, nebo potřebuje mé dítě samostatný cestovní doklad? 
Zde je nutné zdůraznit, že i děti musí mít od roku 2012 při vycestování mimo Českou republiku vlastní cestovní doklad. Dítě nemůže vycestovat na doklad svého rodiče, i když je v něm zapsaný. Musí mít samostatný cestovní doklad, a to buď občanský průkaz nebo cestovní pas. 

Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem se vydávají občanům mladším 15 let a s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let a občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let.

Poplatky

 • vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (tento správní poplatek se vybere vždy bez ohledu na věk občana a důvod vydání občanského průkazu) 500 Kč
 • vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu 200 Kč
 • vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc 100 Kč
 • vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce 100 Kč
 • vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let 50 Kč 
 • převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti 100 Kč

Lhůty pro vyřízení

 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
 • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne podání žádosti

Cestovní pas nebo OP pro dítě vám na úřadě v normální lhůtě vyřídí do 30 dní. Za cestovní pas pro osobu mladší 15 let zaplatíte stokorunu, OP vás bude stát o polovinu méně. Oba doklady budou dětem platit pět let. Pokud jste na OP či pas zapomněli a termín odjezdu na dovolenou už se blíží, máte ještě jednu možnost. Úřad vydá cestovní pas i do šesti dnů, zaplatíte za něj ale dva tisíce.

Žádost o vydání občanského průkazu můžete podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22. Od 1. ledna 2016 došlo ke zrušení místní příslušnosti podle trvalého pobytu občana. Co potřebujete k vydání pasu nebo občanského průkazu pro vaše dítě? Na úřad přineste rodný list dítěte, svůj občanský průkaz zákonného zástupce. Fotografii byste neměli potřebovat, dítě by vám měli úředníci vyfotit přímo na místě, v případě občanského průkazu může fotografii poslat do datové schránky ministerstva vnitra váš fotograf.

Nové předpisy pro vystavení cestovního pasu platné od 1.7.2018

Expresní vydání pasu bude možné do 24 hodin. Za šest tisíc korun
Cestování mimo Evropskou unii je od července 2018 opět snadnější díky novele zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech. Urychlené cesty mimo schengenský prostor umožní expresní vydání plnohodnotného cestovního pasu do 24 hodin nebo do pěti pracovních dnů. Dosud nejkratší šestidenní lhůta zcela zaniká a nově bude na výběr hned z několika časových variant. Ty se budou lišit cenou poplatku i příslušným místem vydání dokladu.

Přehled vybraných změn:

 • zrušení stávající šestidenní zkrácené lhůty se správním poplatkem 4000 Kč
 • zavedení nových zkrácených lhůt pro vydání cestovního pasu do 24 hodin v pracovních dnech nebo do pěti pracovních dnů
 • žádost o vydání pasu ve zkrácených lhůtách bude možné podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22) nebo u ministerstva vnitra
 • cestovní pas vydaný ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne bude možné převzít pouze u ministerstva vnitra
 • cestovní pas vydaný ve lhůtě do pěti pracovních dnů u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22), u kterého byla žádost podána, nebo u ministerstva vnitra
 • správní poplatek za vydání cestovního pasu ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech činí 6000 Kč (při podání a převzetí u Ministerstva vnitra). Občané mladší 15 let 2000 Kč.
 • snížení správního poplatku za vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů – 3000 Kč oproti stávajícím 4000 Kč ve lhůtě 6 pracovních dnů. Ve stejném případě občan mladší 15 let zaplatí 1000 Kč místo současných 2000 Kč.
 • opatření nabylo účinností 1. července 2018, to znamená, že od pondělí 2. července 2018 mohou občané podávat žádosti o vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách (24 hodin v pracovních dnech, 5 pracovních dnů)

Zapomnětlivci, kteří míří mimo Evropu, tedy musí počítat s výdajem v částce 6000 Kč. Vysněná dovolená, která by jinak mohla bez náhrady propadnout, však nebude v ohrožení. Nejen málo operativní šestidenní lhůta, ale právě i vyšší cena poplatku platila za hlavní bariéru, která turistům dosud znesnadňovala vycestování do mimoevropských destinací. Využívanější by proto mohla být spíše druhá zkrácená lhůta do 5 pracovních dnů, u které byl poplatek snížen na 3000 Kč (dříve 4000 Kč).

Převzetí expresního pasu do 24 hodin bude možné pouze na Ministerstvu vnitra. Žádost lze přitom podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze u úřadu městské části nebo na ministerstvu vnitra. 

S ohledem na probíhající letní zájezdovou sezonu doporučujeme platnost obou cestovních dokladů zkontrolovat a v dostatečném předstihu využít běžných lhůt pro jejich vydání, které jsou zároveň vůbec nejlevnější. Za vydání cestovního pasu do 30 dnů tak cestovatelé zaplatí 600 Kč. Zároveň bývá obvyklé, že pas je vyhotoven ve výrazně kratším termínu, v průměru do 14 dnů od podání žádosti.

Jednou z nejčastějších chyb, které se Češi před dovolenou dopouštějí, je, že si nezkontrolují platnost cestovních dokladů v dostatečném předstihu. Pořídit si „rychlopas“ je pak finančně náročnější.

Cestovní doklady je také třeba chránit před ztrátou, poškozením, zničením i zneužitím a neplatný doklad je potřeba odevzdat.

Zejména pro cesty mimo Evropskou unii a do vzdálenější exotiky je možnost získání cestovního pasu v jednodenní lhůtě skutečně revoluční. Ačkoliv je služba vysoce zpoplatněná, v případě nákladnějších zájezdů do vzdálených destinací se investice jistě vyplatí. 

Informace čerpány z www.idnes.cz, www.mvcr.cz